Blog

Novinky

Vážení klienti, 

 
od 15.11.2021 - vznikla nová oznamovacia povinnosť platcov DPH voči finančnej správe a síce nahlásiť im všetky svoje podnikateľské účty. Povinnosť je potrebné splniť do 30.11.2021. Samozrejme túto povinnosť vybavíme za Vás a informáciu o splnení povinnosti Vám budeme mailom preposielať.
 
 
Od 1.1.2022 Sociálna poisťovňa mení spôsob prihlásenia sa do ich portálu na prihlasovanie zamestnancov, zasielanie výkazov a ďalšiu komunikáciu. Z tohto dôvodu budeme od Vás potrebovať nové splnomocnenia pre sociálnu poisťovňu. Splnomocnenia Vám počas tohto mesiaca budem preposielať mailom na overenie u notára. Viac informácií nájdete tu - https://esluzby.socpoist.sk/portal/ 
 
Od 1.1.2022 bude finančná správa komunikovať elektronicky - to znamená koniec žltým a modrým lístkom. Informácie ako napr. o začatí daňovej kontroly budú zasielať do Vašej firemnej schránky na slovensko.sk - viac informácií nájdete tu - https://www.efektivnejsie.sk/blog/uctovnictvo-a-dane/financna-sprava-bude-od-1-januara-2022-komunikovat-s-danovymi-subjektami-obojsmerne-elektronicky-cez-slovensko-sk/