Poradenstvo

Daňové priznanie
Daňová evidencia
Daňová optimalizácia

Image
Image
Image
Image
Image

Spracujeme daňové priznanie pre fyzické osoby, právnické osoby, osoby žijúce mimo SR ako aj daňové priznanie do Česka, Nemecka a Rakúska.

Daňové priznanie

Potrebujete podať daňové priznanie no neviete ako postupovať? Nechajte si poradiť od odborníkov. Radi za Vás prevezmeme vypracovanie daňových priznaní a postaráme sa o ich včasné a riadne podanie. Stačí keď po spoločnej konzultácií nám odovzdáte potrebné dokumenty a všetko ostatné vybavíme za Vás.

Každým rokom sa menia daňové požiadavky, ktoré pravidelne sledujeme. Pristupujeme ku každému individuálne a sledujeme v prvom rade všetky výhody plynúce pre Vás z riadne podaného daňového priznania, aby ste neboli ukrátený o žiadne výhody tak na území SR ako aj v zahraničí.
Image
Zavolajte nám
Daň z príjmov FO a PO
Vypracujeme daňové priznania pre fyzické a právnické osoby a podávame ich na daňový úrad spoločne so všetkými prílohami.
Daň z pridanej hodnoty
Vypracujeme a podáme daňové priznanie a výkazy DPH na mesačnej alebo kvartálnej báze podľa výšky dosahovaného príjmu.
Daň z motorových vozidiel
Vypracujeme daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Poradíme Vám, ako a kedy vzniká povinnosť zaplatiť a odviesť daň.
Zrážková daň
Vo výške 7%, 19% alebo 35%? To závisí od konkréktneho druhu príjmu. Radi Vám poradíme, ako to je vo vašom prípade.