Mzdy a personalistika

Prenechajte zodpovednosť za kompletné mzdové účtovníctvo na nás. Budeme za vás sledovať zmeny v legislatíve, udržiavať mzdový softvér, spracovávať mzdy, distribuovať výplatné pásky, poskytovať mzdové služby, hotline podporu vašim zamestnancom a na mieru šité reporty vášmu HR manažmentu. To všetko s využitím najnovších technológií pre riadenie mzdových a HR procesov a splnením najvyšších štandardov pre ochranu citlivých dát.
Image

Pri preberaní mzdovej agendy dbáme na efektívne nastavenie všetkých procesov a komunikácie, ako aj zabezpečenie najvyššej možnej automatizácie pri výmene podkladov a samotnom spracovaní mzdových dát. Naším cieľom pri outsourcingu miezd je vždy maximálny komfort klienta, kedy sa my prispôsobujeme jeho požiadavkám a nie naopak.

Outsourcing miezd zahrňuje nasledujúce služby:

 • Mesačné spracovanie miezd
 • Elektronický prenos dochádzkového systému
 • Výplatné pásky – diskrétne pásky v papierovej podobe alebo emailom zaheslované v pdf formáte
 • Možnosť úhrady miezd za vás, prípadne zaslanie súboru priamo pre vaše internetové bankovníctvo
 • Automatický prenos účtovného dokladu do vášho účtovného systému
 • Registrácia na úradoch – sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad
 • Prihlášky a odhlášky do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 • Zasielanie mesačných výkazov platieb DSS
 • Spracovanie evidenčných listov
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu za zamestnancov
 • Vyplnenie štatistických výkazov
 • Spracovanie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 • Vystavenie rôznych potvrdení a dokumentov zamestnancov na požiadanie
 • Pomoc pri tvorbe interných smerníc týkajúcich sa HR agendy a nastavení procesov
Image
Image
Image

Spojte sa
s nami!

Zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám zodpovieme každú otázku.