Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Pre živnostníkov, obchodné spoločnosti, ale aj rozpočtové organizácie, občianske združenia a neziskové organizácie.

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a predpisov

» Analýza aktuálneho účtovného systému
» Reporting podľa požiadaviek zákazníka
» Peňažný denník
» Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
» Pokladničná kniha
» Interné doklady
» Vypracovanie interných smerníc
» Inventarizácia majetku a záväzkov
» Kniha jázd
» Vypracovanie cestovných príkazov
» Cestovné náhrady – výpočet a účtovanie
» Daň z motorových vozidiel
» Daňové priznanie

Evidencia majetku

» Evidencia hmotného a nehmotného majetku
» Evidencia krátkodobého majetku
» Zaradenie majetku do odpisových skupín
» Majetok na lízing
» Odpisové plány
» Daňové odpisy
» Účtovné odpisy
» Interné smernice

Daň z pridanej hodnoty

» Registrácia platiteľa – povinná, dobrovoľná
» Evidencia DPH podľa zákona o DPH
» Daňové priznanie k DPH
» Kontrolný výkaz
» Súhrnný výkaz
» Elektronické podávanie daňových priznaní

Účtovná závierka

» Výkaz o príjmoch a výdavkoch
» Výkaz o majetku a záväzkoch
» Daňové priznanie k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a predpisov

» Analýza aktuálneho účtovného systému
» Reporting podľa požiadaviek zákazníka
» Peňažný denník
» Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
» Pokladničná kniha
» Interné doklady
» Vypracovanie interných smerníc
» Inventarizácia majetku a záväzkov
» Kniha jázd
» Vypracovanie cestovných príkazov
» Cestovné náhrady – výpočet a účtovanie
» Daň z motorových vozidiel
» Daňové priznanie

Evidencia majetku

» Evidencia hmotného a nehmotného majetku
» Evidencia krátkodobého majetku
» Zaradenie majetku do odpisových skupín
» Majetok na lízing
» Odpisové plány
» Daňové odpisy
» Účtovné odpisy
» Interné smernice

Daň z pridanej hodnoty

» Registrácia platiteľa – povinná, dobrovoľná
» Evidencia DPH podľa zákona o DPH
» Daňové priznanie k DPH
» Kontrolný výkaz
» Súhrnný výkaz
» Elektronické podávanie daňových priznaní

Účtovná závierka

» Výkaz o príjmoch a výdavkoch
» Výkaz o majetku a záväzkoch
» Daňové priznanie k dani z príjmov